Honorary Degrees Granted by Kalamazoo College

Honorary Degrees

YEAR NAME   DEGREE
       
1868 Rev. Samuel Cornelius   D.D.
  Philip Hodemaker (Holland, Europe)   A.M.
  A.G. Pierce (Mich.)   A.M.
       
1869/70 No honorary degrees awarded    
       
1871 Rev. Alfred Owen (Detroit)   D.D.
       
1872/73 No honorary degrees awarded    
       
1874 Rev. E. J. Fish (Adrian)   D.D.
  Prof. Edward Olney (Ann Arbor)   L.D.
       
1875 Rev. William T. Stott (President of Franklin College, Franklin, IN)   D.D.
  Jeanette Fisher (Principal of Michigan Female Seminary)   A.M.
       
1876/77 No honorary degrees awarded    
       
1878 Prof. Joseph P. Vrooman (Michigan State Normal School)   M.A.
       
1879 George Washington Northrup (D.D.) (Chicago)   LL.D.
       
1880/81 No honorary degrees awarded    
       
1882 Rev. John Everett Clough (Angola, India)   D.D.
  George W. Greene, M.D. (Three Rivers)   M.A.
       
1883/84 No honorary degrees awarded    
       
1885 Rev. George F. Hunting (Kalamazoo)   D.D.
  Rev. Asher E. Mather (Battle Creek)   D.D.
  Prof. Edward Olson (University of Chicago)   Ph.D.
  Prof. Lewis Stewart (University of Chicago)   Ph.D.
  August Loudeman   M.A.
       
1886 No honorary degree awarded    
       
1887 Rev. John S. Holmes (Adrian)   D.D.
       
1888 Julia A. King   M.A.
       
1889-1895 No honorary degrees awarded    
       
1896 Rev. Lemuel Call Barnes (Pittsburgh)   D.D.
       
1897 Donald Drummond MacLaurin   D.D.
       
1898/99 No honorary degrees awarded    
       
1900 William A. Moore   LL.D.
       
1901/02 No honorary degrees awarded    
       
1903 William M. Upcraft   D.D.
       
1904 E.P. Tuller   D.D.
       
1905 No honorary degrees awarded    
       
1906 Robert J. Burdette   D.D.
       
1907 No honorary degree awarded    
       
1908 Wooster Woodruff Beman   LL.D.
       
1909/10 No honorary degrees awarded    
       
1911 Stillman George Jenks   M.S.
       
1912 Albert Lenox Vail   D.D.
  Dwight B. Waldo   LL.D.
       
1913/14 No honorary degrees awarded    
       
1915 Shattuck Osgood Hartwell   LL.D.
  George Wheaton Taft   D.D.
       
1916 No honorary degrees awarded    
       
1917 Caroline Bartlett Crane   LL.D.
  Hinton DeWitt Girdwood   LL.D.
  Elisha Moore Lake   D.D.
       
1918 David Triestram Magill   D.D.
  John Wellington Hoag   D.D.
       
1919 Clarke Benedict Williams   D.S.
       
1920 No honorary degrees awarded    
       
1921 John E. Smith (K 1894)   D.D.
       
1922 Floyd I. Beckwith (K 1904)   D.D.
  Charles A. Deppe   Sc.D.
  James M. McGee (K 1905)   D.D.
       
1923 Merrill C. Hart (K 1913)   Sc.D.
  Charles M. Stuart (K 1880)   D.H.
       
1924 Albert E. Jenks (K 1896)   Sc.D.
  Ransom E. Olds   Sc.D.
  Mark F. Sanborn (K 1905)   D.D.
       
1925 Henry M. Bates   LL.D.
  William E. Praeger   Sc.D.
       
1926 James B. Fox (K 1896)   D.D.
  Daniel C. Holtom (K 1907)   D.D.
  John E. Walker (K 1907)   LL.D.
       
1927 John R. Effinger   Litt.D.
  Frank Kurz   D.D.
  William Lyon Phelps   LL.D.
       
1928 John E. West   LL.D.
       
1929 George E. Merrill   Sc.D.
       
1930 Maynard Owen Williams (K 1910)   Litt.D.
       
1931 James E. Napp (K 1908)   D.D.
  Alexander G. Ruthven   Sc.D.
       
1932 Coe S. Hane (K 1899)   Litt.D.
  Floyd C. Wilcox (K 1910)   D.D.
       
1933 Justin H. Bacon   Litt.D.
  Stella Fisher-Burgess (K 1905)   Litt.D.
  Hugh Chamberlin Burr   D.D.
  Leroy J. Buttolph (K 1913)   Sc.D.
  Oscar J. Campbell   Litt.D.
  Stewart B. Crandall (K 1903)   D.D.
  Vernor C. Finch (K 1908)   Sc.D.
  Ernest E. Ford (K 1897)   D.D.
  Paul W. Hayne (K 1897)   D.D.
  Allan Hoben   LL.D.
  Charles A. Kraus   Sc.D.
  Lemuel F. Smith   Sc.D.
       
1934 No honorary degrees awarded    
       
1935 John W. Elliot   D.D.
  Lewis E. Martin (K 1888)   D.D.
  Leonard H. Stewart (K 1885)   Sc.D.
       
1936 Augustis W. Crane   Sc.D.
  Charles T. Goodsell   LL.D.
  Milton M. McGorrill   D.D.
       
1937 Frederick W. Heyl   Sc.D.
  J. Edgar Hoover   Sc.D.
       
1938 Claude V. Courter (K 1911)   Ed.D.
  Claude M. Harmon   LL.D.
  Wilbur Nelson (K 1901)   D.D.
       
1939 John C. Walker (K 1918)   D.D.
  T. Thomas Wylie   D.D.
       
1940 M. Forest Ashbrook   D.D.
       
1941 Enos DeWaters (K 1899)   Sc.D.
  Alfred G. Walton (K 1911)   D.D.
  Forbes Wiley (K 1906)   Sc.D.
       
1942 Charles S. Campbell   LL.D.
  Howard A. Vernon   D.D.
  Flora D. Roberts   M.A.
       
1943 Carl H. Chatters (K 1919)   LL.D.
  Homer Ferguson   LL.D.
  Milton Simpson   Litt.D.
  John K. Walsh   M.A.
       
1944 Donald R. Belcher (K 1909)   LL.D.
  J. Melvin Prior (K 1926)   D.D.
  Louis W. Sutherland   LL.D.
       
1945 J. Burton Bouwman (K 1916)   D.D.
  Harold W. Brown (K 1924)   D.H.
  Martha J. Gifford (K 1910)   Sc.D.
       
1946 Otis A. Earl   LL.D.
  Warren C. Johnson (K 1922)   Sc.D.
  Carl H. Norcross (K 1923)   Sc.D.
  C. Fulton Oursler   Litt.D.
       
1947 Trevor Arnett   LL.D.
  Lewis L. Dunnington   D.D.
       
1948 No honorary degrees awarded    
       
1949 Dwight H. Rich (K 1919)   LL.D.
  George W. Stewart   Sc.D.
  Hillyer H. Straton   D.D.
       
1950 Charles K. Johnson (K 1932)   D.D.
       
1951 Dwight S. Large   D.D.
  Roy E. Larsen   D.H.
  Louis T. Thompson (K 1914)   Sc.D.
       
1952 Kenneth S. LaTourette   D.H.
       
1953 No honorary degrees awarded    
       
1954 Franklin D. Elmer   D.D.
  George K. Ferguson (K 1913)   LL.D.
  Chester H. Loucks   D.D.
       
1955 Charles R. Bell, Jr.   D.D.
  Leland I. Doan   LL.D.
  Frederic Groetsema (K 1931)   D.D.
  William G. Pollard   Sc.D.
       
1956 Homer J. Armstrong   D.D.
  Samuel McCrea Cavert   D.D.
  Donald S. Gilmore   LL.D.
  Marston Bates   Sc.D.
       
1957 Richard Cummings   D.D.
  Herman J. Felber   D.Mus.
  Margaret Mead   L.H.D.
  Paul V. Sangren   LL.D.
  Helen White   L.H.D.
       
1958 Burton L. Baker (K 1933)   Sc.D.
  Edwin T. Dahlberg   D.D.
  Harlan H. Hatcher   LL.D.
  Winthrop S. Hudson (K 1933)   D.D.
  Frederick O. Pinkham (K 1942)   LL.D.
  Leroy D. Stinebower (K 1926)   LL.D.
  Dee Tourtelotte (K 1925)   Sc.D.
       
1959 Waclaw Jedrzejewicz   LL.D.
  Benjamin E. Mays   D.D.
  Paul Woodring   L.H.D.
       
1960 Marston S. Balch (K 1923)   L.H.D.
  Samuel H. Miller   D.D.
  Willard Thorp   L.H.D.
       
1961 Gene E. Bartlett   D.D.
  Thurgood Marshall   LL.D.
  Wilbour E. Saunders   L.H.D.
  William P. Woodward (K 1918)   D.D.
       
1962 John D. Montgomery (K 1941)   LL.D.
  Albert C. Outler   D.D.
  Franz Josef Strauss   LL.D.
  Eugene S. Thomas   LL.D.
       
1963 Frances O. Clark (K 1928)   D.Mus.
  Lawrence M. Gould   L.H.D.
  Richard U. Light   L.H.D.
  Howard R. Moody   D.D.
       
1964 John Ciardi   L.H.D.
  George L. Collins   D.D.
  Clark M. Eichelberger   LL.D.
  Chris E. Lawson   D.D.
  Davidson Nicol   Sc.D.
       
1965 Aaron Copland   D.Mus.
  Willis F. Dunbar (K 1924)   LL.D.
  William T. Gossett   LL.D.
  William Muehl   LL.D.
  Henri Peyre   L.H.D.
       
1966 Theodosius Dobzhansky   Sc.D.
  Edouard Morot-Sir   LL.D.
  Edwin Spencer Parsons   D.D.
  Curtis W. Sabrosky (K 1931)   Sc.D.
       
1967 H. Gardner Ackley   LL.D.
  Loren C. Eiseley   L.H.D.
  John A. Hannah   LL.D.
  Foster Edward Mohrhardt   LL.D.
  Dean Peerman   D.D.
       
1968 Harvey G. Cox   D.D.
  Constantinos A. Doxiadis   LL.D.
  Milton Friedman   LL.D.
       
1969 John Hope Franklin   LL.D.
  Christopher S. Jencks   LL.D.
  Carlyle Marney   D.D.
       
1970 Robert K. Merton   L.H.D.
  John R. Silber   L.H.D.
  Laurence L. Spitters (K 1948)   LL.D.
       
1971 Rene J. Dubos   L.H.D.
  Gordon F. Kurtz (K 1948)   D.D.
  Wiliam F. Keucher   D.D.
  William D. Ruckelshaus   LL.D.
       
1972 David Easton   LL.D.
  Kenneth E. Boulding   L.H.D.
  Galway Kinnell   L.H.D.
  John E. Fetzer   LL.D.
  James W. Miller   LL.D.
       
1973 Maynard Mack   Litt.D.
  Pauline Kael   L.H.D.
  Donald Goodrich Little (K 1916)   Sc.D.
  John Wilson Porter   L.H.D.
       
1974 Albert Calhoun Pittman   D.D.
  Ralf Dahrendorf   L.H.D.
  Weimer Kerr Hicks   LL.D.
       
1975 O.B. Hardison, Jr.   Litt.D.
  Elliott M. Estes   LL.D.
  John E. Hines   D.D.
  Daniel L. Schorr   L.H.D.
       
1976 Lawrence A. Cremin   L.H.D.
  Linus C. Pauling   Sc.D.
  Stanley S. Kresge   LL.D.
       
1977 Germaine Bree   D.H.
  Dorothy Upjohn Dalton (K 1914)   D.H.
  Joseph Papp   D.F.A.
  George Warren Rickey   D.F.A.
       
1978 Ralph David Abernathy   D.D.
  Wigbert Holle   L.H.D.
  William G. Milliken   LL.D.
  Ray T. Parfet, Jr.   L.H.D.
  Elliot L. Richardson   LL.D.
       
1979 Landrum R. Bolling   L.H.D.
  William Sloane Coffin, Jr.   D.D.
  Jaqueline Anderson Mattfield   L.H.D.
  Robert McQueen Grant   L.H.D.
       
1980 Stanley Cavell   L.H.D.
  Norman Cousins   L.H.D.
  Robert McAffee Brown   D.D.
  Russell George Mawby   LL.D.
  Anna Dorothy Wylie   L.H.D.
       
1981 E. Mandell DeWindt   LL.D.
  Charles A. Pratt   LL.D.
  Paul Simon: U.S. Senator and Representative from Illinois   L.H.D.
       
1982 Marshall D. Shulman   L.H.D.
  John Brademas   LL.D.
  William T. Creson   LL.D.
  Theodore M. Hesburgh   L.H.D.
       
1983 John Torben Bernhard: President of Western Michigan University   L.H.D.
  Beverly Roberts Gaventa: Professor of New Testament Literature and Exegesis at the Princeton Theological Seminary   D.D.
  Amory Bloch Lovins: Director of Research of Rocky Mountain Institute   D.Sc.
  Davidson Nicol (Sesquicentennial Citation): Sierra Leonean diplomat, physician, medical researcher, and writer    
  Harry Albert Towsley (K 1926): Pediatrician, professor, and philanthropist   D.Sc.
       
1984 Genevieve U. Gilmore   L.H.D.
  Jitsuo Morikawa: Baptist minister   D.D.
  Joe Hinton Stroud: Editorial page editor of the Detroit Free Press   L.H.D.
  George Wald: Biochemist and recipient of the Nobel Prize in Physiology or Medicine   L.H.D.
       
1985 Shirley Anita Chisholm: U.S. Representative from New York   L.H.D.
  Marshall Theodore Meyer: Rabbi and religious leader   D.D.
  Paul R. Halmos: Professor of Mathematics, Indiana University   L.H.D.
       
1986 Kimpianga Mahaniah (K 1967): Professor at the National Teaching Institute   D.D.
  E. Gifford Upjohn: Former CEO of Upjohn Company   LL.D.
       
1987 Lawrence C. Hoff: Chairman of the National Foundation for Infectious Diseases,
and the American Foundation for Pharmaceutical Education
  LL.D.
  George Vail Pixley (K 1958): Professor of Biblical Studies , Baptist Theological Seminary of Nicaragua Seminario Teologico Bautista   D.D.
  Dennis Brutus: South African activist and poet   L.H.D.
  Ronald Dworkin: Professor of Law and Philosophy at NYU   L.H.D.
       
1988 David S. Broder: Political columnist   L.H.D.
  Hildegard Goss-Mayr: Honorary President, International Fellowship of Reconciliation   D.D.
  Ursula Leonhardt   L.H.D.
  Martha Craven Nussbaum: Research Advisor at the World Institute for Development Economics Research   L.H.D.
       
1989 Robert Jewett: Professor of New Testament Interpretation at Garrett Evangelical Theological Seminary   D.D.
  Jeremy Bernstein    
  Mark O. Hatfield: U.S. Senator from Oregon   L.H.D.
  Herbert H. Dow II: Vice President of Dow Chemical Company   L.H.D.
  Wen Chao Chen: Professor of Political Science, Kalamazoo College   L.H.D.
       
1990 Yehudi Menuhin: Violinist   D.Mus.
  Jon W. Fuller: Senior fellow at the National Association of Independent Colleges and Universities   L.H.D.
  Andre Heinz   L.H.D.
  Margaret R. Miles: Professor of Historical Theology at the Harvard University Divinity School   D.D.
  William A. Sederburg: Michigan Senator   LL.D.
  William J. Raspberry: Urban and minority affairs columnist,   L.H.D.
       
1991 Wayne Booth: Professor of English, University of Chicago   L.H.D.
  Theodore Cooper: Chairman and CEO of the Upjohn company   D.Sc.
  Alfredo Ramon: Artist   D.F.A.
  Howard Wolpe: Former Presidential special envoy to Africa’s Great Lakes Region   LL.D.
  David Warren Brubeck: Jazz musician   D.Mus.
       
1992 Amy Gutmann: Professor of Politics at Princeton University   LL.D.
  Maurie Golle   L.H.D.
  Arthur Ashe: Champion tennis player   L.H.D.
  Jose Vidal   L.H.D.
  Joseph L. Roberts, Jr.: Senior Pastor of the Ebenezer Baptist Church   D.D.
  Johnetta Cole: Educator and President of Spelman College   L.H.D.
       
1993 Nancy Rosenblum: Professor of Ethics in Politics and Government, Harvard University   L.H.D.
  Yoshimi Takeda: Music Director of the Kalamazoo Symphony Orchestra   D.Mus.
  Elizabeth S. Upjohn   D.H.
  Leland Lubbers   L.H.D.
       
1994 Michael Walzer: Professor in the School of Social Science at the Institute for Advanced Study, Princeton   L.H.D.
  Charles G. Adams: Pastor of Hartford Memorial Baptist Church in Detroit, Michigan   D.D.
       
1995 Hilary Putnam: Mathematician and philosopher   L.H.D.
  Martha G. Parfet: Chairwoman of Gilmore Brothers, Inc.   D.H.
  Paul H. Todd,Jr.: U.S. Representative from Michigan   D.H.
       
1996 Daniel Charles Maguire   D.D.
  Santiago Gangotena: Director of Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador   D.Sc.
       
1997 Richard Crawford: Professor of Musicology, University of Michigan   D.Mus.
  Preston S. Parish   L.H.D.
       
1998 Louise Goss K1948   D. Mus.
  Ulrich Littman   L.H.D.
       
1999 Dr. Martin E. Marty   L.H.D.
       
2000 Clyde Wilcox   L.H.D.
  Dr. Kenneth G. Elzinga K1963   L.H.D.
  Dr. Rafael Muatine Munavu   L.H.D.
       
2001 Dr. Akira Iriye   L.H.D.
  Dr. W. Maxwell Cowan   L.H.D.
  Rev. Dr. Otha Gilyard   L.H.D.
  Mr. Robert L. Payton   L.H.D.
       
2002 Dr. Mary Patterson McPherson   L.H.D.
       
2003 Mr. John W. Brown   L.H.D.
  Dr. Judith Mbula Bahemuka   L.H.D.
  Mr. Gustav Meier   D.Mus.
       
2004 Mr. Richard Ford   L.H.D.
  Mr. Ihsan H. Shurdom   L.H.D.
  Dr. James F. Jones, Jr.   L.H.D.
       
2005 Dr. William H. Gass   L.H.D.
  Mr. Dale Chihuly   D.F.A
       
2006 Dr. Ha Jin   Litt. D
       
2007 Ms. Ann Patchett   Litt. D
  Dr. Grace Lee Boggs   L.D.
  Mr. Robert O. Kramer   L.H.D.
       
       
2008 Mr. Victor K. Braden Jr. ’51   D.Sc.  
  David W. Breneman   L.H.D.
  Aleksandar Hemon   L.H.D.
       
2009 Mrs. Margaret Ann “Ranny” Riecker   L.H.D.
  Chimamanda Ngozi Adichie   L.H.D.
       
2010 Mr. Carl M. Levin   LL.D.
       
2011 Mr. Noah Feldman   LL.D.
  Edward P. Jones   L.H.D.
       
2012 Linda Rae Murray   D.Sc.
       
2013 Donald R. Parfet   D.H.D.
  Rachel Kushner   D.H.D.
  Walter E. Massey   D.Sc.
       
2014 Rafael A. Suarez, Jr.   D.H.D.
       
2015 David Finkel   D.H.D.
  Urvashi Vaid   LL.D.
       
2016 Eileen Wilson-Oyelaran   L.H.D.
  Bonnie Jo Campbell   L.H.D.
  Gay J. McDougall   LL.D.
       
2017 Kevin Lobo   D.H.L.
       
2018 Deborah Bial   D.H.L.
       
2019 Leslie Jamison   D.H.L.
       
2020 Charlotte Hall (awarded in 2021)   D.H.L
       
2021 Julie Mehretu   D.H.L
      D.H.L.
2022 Bill Manns   D.H.L.
       
2023 Larry J. Bell ’80   D.H.L
  Jaroslav Kalfař    D.H.L
       
2024 Dr. Tamea Evans ’93   D.Sc.

 

Key:
D.D. = Doctor of Divinity
A.M./M.A. = Master of Arts
M.S. = Master of Science
L.D./Litt.D. = Doctorate of Letters
LL.D. = Doctorate of Laws
Ph.D. = Doctorate of Philosophy
Sc.D./D.Sc.= Doctorate of Science
Ed.D. = Doctorate of Education
D.H./L.H.D./D.H.L. = Doctorate of Humane Letters
D.Mus. = Doctorate of Music
D.F.A. = Doctorate of Fine Arts